Birds.se    
 
Nyheter
» Javastjärtmes
» Mangrovehäger
» Mellanhäger
» Silkeshäger
» Skäggtärna
» Sotskarv
» Blodbröstad blomsterpickare
» Vitbröstad svalstare
» Fisktärna
» Ägretthäger
» Öturkduva
» Bandvaran
» Indonesisk buskgök
» Javajuveltrast
» Naturdetaljer
» Javakungsfiskare
» Javasporrgök
» Javastrandpipare
» Mossbosalangan
» Pärlhalsduva
» Sothuvad bulbyl
» Australisk styltlöpare
» Sundakricka
» Svartryggig häger
» Blånötväcka
» Tofstärna
» Groda sp
» Maskiner
» Platser
» Javasalangan
» Javasånghöna
» Ockrabröstad amadin
» Orangetyglad bulbyl
» Sundacettia
» Sundatrast
» Eldtofsbarbett
» Forsärla
» Javacochoa
» Javafulvetta
» Landskap
» Javatesia
» Tigertrast
» Gulstrupig hängpapegoja
» Javabrokvireo
» Javadvärguv
» Javaglasögonfågel
» Javakrokia
» Javamunia
» Javatrogon
» Bandad brednäbb
» Sundanäktergal
» Gulvingad brokvireo
» Halsbandskungsfiskare
» Javavisseltrast
» Bergcettia
» Sundasångare
» Indigoflugsnappare
» Tygeltärna
» Kustlabb
» Spetsstjärtad petrell
» Fiskar
» Australisk fiskgjuse
» Spräcklig honungsfågel
» Svartvårtig kejsarduva
» Torotorokungsfiskare
» Drillsnäppa
» Svarthättad lori
» Torreskråka
» Vitbukig havsörn
» Palmkakadua
» Fläckig honungsfågel
» Ädelpapegoja
» Obestämd flyghund
» Änglatrumpet
» Mimikryhonungsfågel
» Iltärna
» Taenaris schoenbergi
» Långstjärtad bivråk
» Sibirisk gråsnäppa
» Skiffersydhake
» Ärlesolfjäderstjärt
» Bergfruktduva
» Svartnäbbad gökduva
» Vogelkopuggleskärra
» Berguggleskärra
» Svart solfjäderstjärt
» Östlig purpurkronad fruktduva
» Papuansk eukalyptuskrypare
» Sepikbusksmyg
» Arfakhonungsfågel
» Svartbröstad båtnäbb
» Vitbukig solfjäderstjärt
» Mindre trastsydhake
» Papuamarksmyg
» Rostsidig honungsfågel
» Smalnäbbad gökduva
» Asksydhake
» Vogelkophonungsfågel
» Östlig praktfruktduva
» Orangebukig fruktduva
» Rödkronad blomsterpickare
» Diademfruktduva
» Enfärgad salangan
» Vitnäbbad kokaburra
» Glanssalangan
» Grönryggig sydhake
» Fjäril sp
» Papuagrodmun
» Borstpapegoja
» Gräsmunia
» Bönsyrsa sp.
» Marmorgrodmun
» Rosafläckig fruktduva
» Svart buskskvätta
» Dvärgfruktduva
» Låglandspeltops
» Mindre svartsporrgök
» Pinonkejsarduva
» Rostbandad rall
» Tjocknäbbad munia
» Brunlori
» Vitskuldrad blåsmyg
» Papuastare
» Större gultofskakadua
» Blodastrild
» Rödkindad papegoja
» Australisk ormhalsfågel
» Folk
» Jättegök
» Biaklorikit
» Gyllencistikola
» Krabbkungsfiskare
» Mindre trädseglare
» Australisk kejsarduva
» Svartvit kejsarduva
» Brahminglada
» Helig kungsfiskare
» Biakjuveltrast
» Biakparadiskungsfiskare
» Rödtrast
» Biakstare
» Regnbågsbiätare
» Röd myzomela
» Rödstrupig fruktduva
» Biakdrillfågel
» Svart myzomela
» Guldmonark
» Rödhalsad myzomela
» Biakglasögonfågel
» Sorgsolfågel
» Svartvingad lori
» Metallstare
» Vanlig buskgök
» Julöfregattfågel
» Blek tornseglare
» Mindre fregattfågel
Sparvhök ( Accipiter nisus )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N