Birds.se    
 
Nyheter
» Blodbröstad blomsterpickare
» Vitbröstad svalstare
» Fisktärna
» Ägretthäger
» Öturkduva
» Bandvaran
» Indonesisk buskgök
» Javajuveltrast
» Naturdetaljer
» Javakungsfiskare
» Javastjärtmes
» Mangrovehäger
» Mellanhäger
» Silkeshäger
» Skäggtärna
» Sotskarv
» Svartryggig häger
» Blånötväcka
» Tofstärna
» Groda sp
» Maskiner
» Platser
» Javasporrgök
» Javastrandpipare
» Mossbosalangan
» Pärlhalsduva
» Sothuvad bulbyl
» Australisk styltlöpare
» Sundakricka
» Eldtofsbarbett
» Forsärla
» Javacochoa
» Javafulvetta
» Landskap
» Javasalangan
» Javasånghöna
» Ockrabröstad amadin
» Orangetyglad bulbyl
» Sundacettia
» Sundatrast
» Tigertrast
» Gulstrupig hängpapegoja
» Javabrokvireo
» Javadvärguv
» Javaglasögonfågel
» Javakrokia
» Javamunia
» Javatesia
» Gulvingad brokvireo
» Halsbandskungsfiskare
» Javatrogon
» Bandad brednäbb
» Sundanäktergal
» Indigoflugsnappare
» Javavisseltrast
» Bergcettia
» Sundasångare
» Tygeltärna
» Fiskar
» Kustlabb
» Spetsstjärtad petrell
» Svartvårtig kejsarduva
» Torotorokungsfiskare
» Drillsnäppa
» Australisk fiskgjuse
» Spräcklig honungsfågel
» Svarthättad lori
» Torreskråka
» Vitbukig havsörn
» Fläckig honungsfågel
» Ädelpapegoja
» Obestämd flyghund
» Palmkakadua
» Iltärna
» Taenaris schoenbergi
» Änglatrumpet
» Mimikryhonungsfågel
» Ärlesolfjäderstjärt
» Långstjärtad bivråk
» Sibirisk gråsnäppa
» Skiffersydhake
» Svartnäbbad gökduva
» Vogelkopuggleskärra
» Bergfruktduva
» Östlig purpurkronad fruktduva
» Berguggleskärra
» Svart solfjäderstjärt
» Svartbröstad båtnäbb
» Vitbukig solfjäderstjärt
» Papuansk eukalyptuskrypare
» Sepikbusksmyg
» Arfakhonungsfågel
» Vogelkophonungsfågel
» Mindre trastsydhake
» Papuamarksmyg
» Rostsidig honungsfågel
» Smalnäbbad gökduva
» Asksydhake
» Östlig praktfruktduva
» Diademfruktduva
» Enfärgad salangan
» Vitnäbbad kokaburra
» Glanssalangan
» Grönryggig sydhake
» Fjäril sp
» Orangebukig fruktduva
» Rödkronad blomsterpickare
» Borstpapegoja
» Gräsmunia
» Bönsyrsa sp.
» Papuagrodmun
» Dvärgfruktduva
» Marmorgrodmun
» Rosafläckig fruktduva
» Svart buskskvätta
» Tjocknäbbad munia
» Brunlori
» Vitskuldrad blåsmyg
» Låglandspeltops
» Mindre svartsporrgök
» Pinonkejsarduva
» Rostbandad rall
» Blodastrild
» Papuastare
» Större gultofskakadua
» Rödkindad papegoja
» Australisk ormhalsfågel
» Biaklorikit
» Gyllencistikola
» Folk
» Jättegök
» Krabbkungsfiskare
» Mindre trädseglare
» Svartvit kejsarduva
» Brahminglada
» Helig kungsfiskare
» Australisk kejsarduva
» Biakparadiskungsfiskare
» Biakjuveltrast
» Biakstare
» Rödtrast
» Guldmonark
» Regnbågsbiätare
» Röd myzomela
» Rödstrupig fruktduva
» Biakdrillfågel
» Svart myzomela
» Rödhalsad myzomela
» Biakglasögonfågel
» Svartvingad lori
» Sorgsolfågel
» Vanlig buskgök
» Metallstare
» Blek tornseglare
» Julöfregattfågel
» Mindre fregattfågel
Berglärka ( Eremophila alpestris )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N