Birds.se |   Icke Tättingar A till Ö
Birds.se    
 
    Icke Tättingar A till Ö


   Spetsbergsgås  ( Anser brachyrhynchus )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N