Birds.se |   Fåglar A till Ö
Birds.se    
 
    Fåglar A till Ö
  » Abbotts Timalia
  » Aftonfalk
  » Alfågel
  » Alförrädare
  » Alkekung
  » Allens kolibri
  » Alpjärnsparv
  » Alpkaja
  » Alpkråka
  » Alpseglare
  » Amerikansk bläsand
  » Amerikansk brunand
  » Amerikansk dvärgrördrom
  » Amerikansk gråhäger
  » Amerikansk gråtrut
  » Amerikansk ibisstork
  » Amerikansk kopparand
  » Amerikansk kricka
  » Amerikansk kråka
  » Amerikansk kärrhök
  » Amerikansk ormhalsfågel
  » Amerikansk rördom
  » Amerikansk rörhöna
  » Amerikansk saxnäbb
  » Amerikansk sjöorre
  » Amerikansk skogssnäppa
  » Amerikansk skärfläcka
  » Amerikansk småtärna
  » Amerikansk sothöna
  » Amerikansk spillkråka
  » Amerikansk strandskata
  » Amerikansk styltlöpare
  » Amerikansk sultanhöna
  » Amerikansk trädkrypare
  » Amerikansk törnskata
  » Amurfalk
  » Annas kolibri
  » Arizonabusksparv
  » Armenisk trut
  » Asiatisk bergsökenfink
  » Asiatisk gapnäbbstork
  » Asiatisk kalanderlärka
  » Asiatisk smaragdgök
  » Aztektärna
  » Bachmansparv
  » Backsvala
  » Balkanflugsnappare
  » Balkanhök
  » Balkanmes
  » Balkansångare
  » Bandhavsörn
  » Bandstjärtad gökduva
  » Bandstjärtad vråk
  » Bandvingad smygtimalia
  » Bandvingad vråk
  » Bayavävare
  » Beldings grässparv
  » Bengalisk savannlärka
  » Bergand
  » Bergfink
  » Berggransångare
  » Berghökörn
  » Berghöna
  » Berglärka
  » Bergortolan
  » Bergrödstjärt
  » Bergsbulbyl
  » Bergsialia
  » Bergskejsarduva
  » Berguv
  » Beringtejst
  » Bivråk
  » Biätare
  » Björktrast
  » Blek dvärguv
  » Blek tornseglare
  » Blodfasan
  » Blå kärrhök
  » Blå storsvala
  » Blågrå sibia
  » Blåhake
  » Blåhuvad glasögonvireo
  » Blåhäger
  » Blåkråka
  » Blåmes
  » Blåryggad skogssångare
  » Blåskata
  » Blåskrika
  » Blåskäggig biätare
  » Blåstjärtad biätare
  » Blåstrupig barbett
  » Blåstrupig blåflugsnappare
  » Blåstrupig fladdermuspapegoja
  » Blåstrupig rödstjärt
  » Blåstrupig skarv
  » Blåtrast
  » Blåvingad årta
  » Bläsand
  » Bläsgås
  » Bofink
  » Brahminglada
  » Brandkronad kungsfågel
  » Brednäbbad simsnäppa
  » Bredstjärtad labb
  » Brewersparv
  » Brokig kärrhök
  » Bronsibis
  » Brun alpfink
  » Brun domherre
  » Brun fiskuv
  » Brun glada
  » Brun kärrhök
  » Brun majna
  » Brun pelikan
  » Brun strömstare
  » Brun törnskata
  » Brunand
  » Brunhuvad kostare
  » Brunhuvad nötväcka
  » Brunhättad skogssångare
  » Brunhättad topptyrann
  » Brunsidig busksparv
  » Brunskvätta
  » Brunsångare
  » Bruntrast
  » Brushane
  » Bugun Liocichla
  » Burmasångare
  » Buskmes
  » Buskskvätta
  » Busksångare
  » Bågnäbbad härmtrast
  » Bändelkorsnäbb
  » Cassinfink
  » Cassinvireo
  » Cettisångare
  » Citronärla
  » Cooperhök
  » Costas kolibri
  » Dalripa
  » Dammsnäppa
  » Domherre
  » Drillsnäppa
  » Dubbelbeckasin
  » Dubbeltrast
  » Dunspett
  » Duvhök
  » Dvärgbeckasin
  » Dvärgflugsnappare
  » Dvärglärka
  » Dvärgmås
  » Dvärgrördrom
  » Dvärgskarv
  » Dvärgsnäppa
  » Dvärgsparv
  » Dvärgspov
  » Dvärgörn
  » Ejder
  » Eldminivett
  » Eldstjärt
  » Eldstjärtad solfågel
  » Enkelbeckasin
  » Entita
  » Epålettfink
  » Eremitibis
  » Fasan
  » Fasanjacana
  » Finschstenskvätta
  » Finstrimmig Mestimalia
  » Fiskgjuse
  » Fiskmås
  » Fisktärna
  » Fjällabb
  » Fjällgås
  » Fjällig munia
  » Fjällpipare
  » Fjällripa
  » Fjälluggla
  » Fjällvråk
  » Flikstrandpipare
  » Flodstrandpipare
  » Flodsångare
  » Flodvipa
  » Floridasnårskrika
  » Fläckand
  » Fläckdrillsnäppa
  » Fläckgluttsnäppa
  » Fläckig busksparv
  » Fläcknäbbad pelikan
  » Fläcknäbband
  » Fläcktrasttimalia
  » Flöjtstrandpipare
  » Forsärla
  » Fältpiplärka
  » Fältsångare
  » Glasögonbambusångare
  » Glasögonsångare
  » Gluttsnäppa
  » Goulds solfågel
  » Gransångare
  » Gravand
  » Grå buskskvätta
  » Grå drongo
  » Grå flugsnappare
  » Grå kattfågel
  » Grå nötkråka
  » Grå talgoxe
  » Grå tofsmes
  » Gråbröstad buskgök
  » Gråbröstad prinia
  » Gråfiskare
  » Grågam
  » Grågås
  » Gråhakedopping
  » Gråhuvad bambusångare
  » Gråhuvad domherre
  » Gråhuvad solflugsnappare
  » Gråhuvad sparv
  » Gråhuvad stare
  » Gråhäger
  » Gråhövdad fiskörn
  » Gråkindad bambusångare
  » Gråkronad sabeltimalia
  » Gråkråka
  » Gråsidig fnittertrast
  » Gråsiska
  » Gråsparv
  » Gråspett
  » Gråstrupig minivett
  » Gråstrupig topptyrann
  » Gråtrast
  » Gråtrut
  » Gräsand
  » Gräshoppsparv
  » Gräshoppssångare
  » Grässångare
  » Grön broktimalia
  » Grön dvärgbiätare
  » Grön kejsarduva
  » Grönbena
  » Grönfink
  » Gröngöling
  » Grönryggad häger
  » Grönryggad skogssångare
  » Grönsiska
  » Grönstjärtad busksparv
  » Grönstjärtad solfågel
  » Grönsångare
  » Grönvit dvärgspett
  » Gul skogssångare
  » Gul solfjäderstjärt
  » Gulbrynad grässparv
  » Gulbröstad savspett
  » Gulbukad prinia
  » Gulbukad sångare
  » Guldfulvetta
  » Guldspett
  » Guldtrast
  » Gulgrå sparv
  » Gulhämpling
  » Gulkronad natthäger
  » Gulnackad yuhina
  » Gulnäbbad lira
  » Gulsparv
  » Gulstrupig skogssångare
  » Gulstrupig stensparv
  » Gulärla
  » Gyllenbusktimalia
  » Gyllenskogssångare
  » Gåsgam
  » Gärdsmyg
  » Gök
  » Göksparvuggla
  » Göktyta
  » Halsbandsflugsnappare
  » Halsbandsparakit
  » Havssula
  » Havstrut
  » Havsörn
  » Hedpiplärka
  » Himalayabandvinge
  » Himalayablåstjärt
  » Himalayamonal
  » Himalayavråk
  » Hornpelikan
  » Hornuggla
  » Husfink
  » Husgärdsmyg
  » Huskråka
  » Hussvala
  » Hårspett
  » Häcksparv
  » Hämpling
  » Härfågel
  » Härmsångare
  » Höksångare
  » Hökuggla
  » Iberisk varfågel / Ökenvarfågel
  » Ibisnäbb
  » Indiansidensvans
  » Indigofink
  » Indisk Blåfågel
  » Indisk blåkråka
  » Indisk flodtärna
  » Indisk ormhalsfågel
  » Indisk skriktrast
  » Indisk tofsormörn
  » Indisk tofsörn
  » Indisk trädskata
  » Iora
  » Irakskriktrast
  » Isabellastenskvätta
  » Isabellatörnskata
  » Islandsknipa
  » Ismås
  » Jaktfalk
  » Jorduggla
  » Jungfrutrana
  » Järnsparv
  » Kaja
  » Kaktusgärdsmyg
  » Kaktusspett
  » Kalanderlärka
  » Kalifornisk busksparv
  » Kalifornisk tofsvaktel
  » Kalijfasan
  » Kalkon
  » Kalkongam
  » Kamskrake
  » Kamsothöna
  » Kanadagås
  » Kanariebuskskvätta
  » Kanariepiplärka
  » Kanelsparv
  » Kapuschongskogssångare
  » Karolinagärdsmyg
  » Karolinaspett
  » Karolinasumphöna
  » Kaspisk pipare
  » Kaspisk trut
  » Kastanjenötväcka
  » Kattuggla
  » Kejsarörn
  » Kentsk tärna
  » Kentuckyskogssångare
  » Kilnäbbssmygtimalia
  » Kinesisk dvärgrördrom
  » Klippduva
  » Klippnötväcka
  » Klippsparv
  » Klippsvala
  » Klykstjärtad stormsvala
  » Knipa
  » Knölsvan
  » Kohäger
  » Koltrast
  » Kolymasnäppa
  » Kopparand
  » Korallnäbbad markgök
  » Kornknarr
  » Kornsparv
  » Korp
  » Korpgam
  » Korttålärka
  » Kricka
  » Krüpers nötväcka
  » Kubansk topptyrann
  » Kungsfiskare
  » Kungsfågel
  » Kungsfågelsångare
  » Kungstärna
  » Kungsörn
  » Kurdstenskvätta
  » Kustlabb
  » Kustpipare
  » Kustsnäppa
  » Kustsvala
  » Kutia
  » Kärrsnäppa
  » Kärrsångare
  » Kärrtärna
  » Ladusvala
  » Lagerlärka
  » Lammgam
  » Lappmes
  » Lappsparv
  » Lappuggla
  » Lavskrika
  » Ljungpipare
  » Ljus blåflugsnappare
  » Ludlows fulvetta
  » Lunnefågel
  » Lyrdrongo
  » Långnäbbad mås
  » Långnäbbad spov
  » Långstjärtad brednäbb
  » Långstjärtad minivett
  » Långtåsnäppa
  » Lärkfalk
  » Lövsångare
  » Magnoliaskogssångare
  » Malörtshärmtrast
  » Mandarinand
  » Marmorand
  » Maskibis
  » Masktörnskata
  » Medelhavsstenskvätta
  » Medelhavstrut
  » Messångare
  » Mexikobåtstjärt
  » Mindre adjutantstork
  » Mindre bergand
  » Mindre båtstjärt
  » Mindre flugsnappare
  » Mindre gulbena
  » Mindre hackspett
  » Mindre korsnäbb
  » Mindre kronsångare
  » Mindre lira
  » Mindre skrikörn
  » Mindre strandpipare
  » Mindre sångsvan
  » Mindre vadarsvala
  » Minervauggla
  » Mojavehärmtrast
  » Mongolpipare
  » Mongolpiplärka
  » Morkulla
  » Mosnäppa
  » Munkparakit
  » Murkrypare
  » Mustaschvireo
  » Myrsnäppa
  » Myrspov
  » Mörkögd junco
  » Natthäger
  » Nattskärra
  » Nepalhornkorp
  » Nilgås
  » Nordlig gulhake
  » Nordlig härmtrast
  » Nordlig kamvingesvala
  » Nordlig markduva
  » Nordlig tofskarakara
  » Nordsångare
  » Nunneflugsnappare
  » Nunnestenskvätta
  » Nålstjärtsamadin
  » Näktergal
  » Nötkråka
  » Nötskrika
  » Nötväcka
  » Orangestjärnig flugsnappare
  » Orientalisk visseland
  » Orientblomsterpickare
  » Orientgylling
  » Orienthornkorp
  » Orientsporrgök
  » Ormvråk
  » Ormörn
  » Orre
  » Ortolansparv
  » Palmduva
  » Papyrussångare
  » Pelagisk skarv
  » Pilfink
  » Pilgrimsfalk
  » Polyglottsångare
  » Praktfregattfågel
  » Praktnötväcka
  » Prutgås
  » Prärielöpare
  » Prärieskogssångare
  » Präriespov
  » Prärietrana
  » Prärietrupial
  » Prärietrut
  » Prärieuggla
  » Prärievråk
  » Pungmes
  » Purpurhäger
  » Purpurhöna
  » Påvefink
  » Pärlfnittertrast
  » Pärluggla
  » Raffles malkoha
  » Rallhäger
  » Ralltrana
  » Rapphöna
  » Rhododendronsångare
  » Ridgwayrall
  » Ringand
  » Ringduva
  » Ringnäbbad mås
  » Ringtrast
  » Rosenfink
  » Rosenmås
  » Rosenpiplärka
  » Rosenskedstork
  » Rosenstare
  » Roskarl
  » Rostand
  » Rostbiätare
  » Rostbrynad järnsparv
  » Rostbukad spett
  » Rostgumpad törnskata
  » Rostgylling
  » Rosthäger
  » Rostmes
  » Rostnackad hornkorp
  » Rostnackad sabeltimalia
  » Rostnackad yuhina
  » Rostsparv
  » Rubinkolibri
  » Rubintyrann
  » Råka
  » Röd djungelhöna
  » Röd glada
  » Röd kardinal
  » Rödbena
  » Rödbrun fibi
  » Rödbrun härmtrast
  » Rödbröstad hackspett
  » Rödbukad dvärgörn
  » Rödfalk
  » Rödflikvipa
  » Rödfotad sula
  » Rödgumpad bulbyl
  » Rödhake
  » Rödhalsad gås
  » Rödhalsad snäppa
  » Rödhuvad dykand
  » Rödhuvad gam
  » Rödhuvad hackspett
  » Rödhuvad papegojnäbb
  » Rödhuvad törnskata
  » Rödhöna
  » Rödkindad bambusångare
  » Rödkronad bambusångare
  » Rödkronad piplärksångare
  » Rödnäbbad blåkråka
  » Rödnäbbad sabeltimalia
  » Rödnäbbad trut
  » Rödpannad bandvinge
  » Rödryggad sibia
  » Rödspov
  » Rödstjärt
  » Rödstjärtad vråk
  » Rödstrupig piplärka
  » Rödvingad vadarsvala
  » Rödvingetrast
  » Rödvingetrupial
  » Rördrom
  » Rörhöna
  » Rörsångare
  » Salskrake
  » Samlarspett
  » Sammetshätta
  » Sandlöpare
  » Sandtärna
  » Senegaltjockfot
  » Shamatrast
  » Sherpahöna
  » Sherpames
  » Shikrahök
  » Sibirisk piplärka
  » Sibirisk tundrapipare
  » Sidensvans
  » Silkeshäger
  » Sillgrissla
  » Silltrut
  » Silvertärna
  » Sjöorre
  » Skata
  » Skatnäktergal
  » Skedand
  » Skedstork
  » Skogsduva
  » Skogssnäppa
  » Skrattmås
  » Skrikstrandpipare
  » Skräddarfågel
  » Skräntärna
  » Skäggdopping
  » Skäggmes
  » Skäggtärna
  » Skäggyuhina
  » Skärfläcka
  » Skärpiplärka
  » Skärsnäppa
  » Slaguggla
  » Smalnäbbad simsnäppa
  » Smaragdduva
  » Smutsgam
  » Smyrnakungsfiskare
  » Smådopping
  » Småfläckig sumphöna
  » Smålom
  » Småsiska
  » Småskarv
  » Småskrake
  » Småsnäppa
  » Småspov
  » Småtrapp
  » Småtärna
  » Snatterand
  » Snäckglada
  » Snöduva
  » Snöfink
  » Snögam
  » Snöhäger
  » Snösiska
  » Snösparv
  » Sommargylling
  » Sommartangara
  » Sotflugsnappare
  » Sothöna
  » Sotmås
  » Sotvingad mås
  » Spansk kejsarörn
  » Spansk sparv
  » Sparvfalk
  » Sparvhök
  » Sparvuggla
  » Spetsbergsgrissla
  » Spetsbergsgås
  » Spetsstjärtad duva
  » Spillkråka
  » Sporrvipa
  » Spovsnäppa
  » Sri Lankasporrgök
  » Stare
  » Steglits
  » Stellerskrika
  » Stenfalk
  » Stenknäck
  » Stenskvätta
  » Stensparv
  » Stensvala
  » Stentrast
  » Stjärtand
  » Stjärtmes
  » Storknäbbskungsfiskare
  » Storlabb
  » Storlom
  » Stormfågel
  » Storskarv
  » Storskrake
  » Storspov
  » Stortrapp
  » Strandskata
  » Strandtjockfot
  » Streckig Barbett
  » Strimgräsfågel
  » Strimmig bulbyl
  » Stripgås
  » Strömand
  » Strömrödstjärt
  » Strömstare
  » Stubbstjärtseglare
  » Styltlöpare
  » Stäpphök
  » Stäppsångare
  » Stäppvipa
  » Stäppörn
  » Större adjutantstork
  » Större barbett
  » Större beckasinsnäppa
  » Större båtstjärt
  » Större falknattskärra
  » Större flamingo
  » Större gulbena
  » Större hackspett
  » Större hökgök
  » Större korsnäbb
  » Större malkoha
  » Större Näshornsfågel
  » Större piplärka
  » Större skogstörnskata
  » Större skrikörn
  » Större strandpipare
  » Större topptyrann
  » Större turturduva
  » Större vimpeldrongo
  » Sultanmes
  » Svalstjärtsglada
  » Svart bulbyl
  » Svart fibi
  » Svart frankolin
  » Svart rödstjärt
  » Svart silkesflugsnappare
  » Svart stork
  » Svartand
  » Svartbent strandpipare
  » Svartbrynad myggsnappare
  » Svartbrynad papegojnäbb
  » Svartbukad visseland
  » Svartbukig flyghöna
  » Svarthakad buskskvätta
  » Svarthakad sångare
  » Svarthakedopping
  » Svarthalsad dopping
  » Svarthalsad stork
  » Svarthalsad trast
  » Svarthuvad gylling
  » Svarthuvad kardinal
  » Svarthuvad mås
  » Svarthuvad sparv
  » Svarthätta
  » Svartkindad cettia
  » Svartkronad järnsparv
  » Svartkråka
  » Svartmaskad ibis
  » Svartmaskad trädskata
  » Svartmes
  » Svartnäbbad islom
  » Svartryggad klyvstjärt
  » Svartryggig rödstjärt
  » Svartsnäppa
  » Svartstare
  » Svartstjärtad sumphöna
  » Svartstrupig järnsparv
  » Svartstrupig papegojnäbb
  » Svartstrupig prinia
  » Svarttärna
  » Svartvingad glada
  » Svartvingad vadarsvala
  » Svartvit flugsnappare
  » Svartvit kärrhök
  » Svartvit skogssångare
  » Svartvit stare
  » Svartörn
  » Svärta
  » Sydlig piplärksångare
  » Sydnäktergal
  » Sånglärka
  » Sångsparv
  » Sångsvan
  » Sädesärla
  » Sävsparv
  » Sävsångare
  » Tajgablåstjärt
  » Tajgaflugsnappare
  » Tajgasångare
  » Tajgasädgås
  » Talgoxe
  » Tallbit
  » Tallskogssångare
  » Tallspett
  » Talltita
  » Taltrast
  » Tamarisksparv
  » Tereksnäppa
  » Tjocknäbbad dopping
  » Tjäder
  » Tobisgrissla
  » Tofslärka
  » Tofsmajna
  » Tofsmes
  » Tofstärna
  » Tofsvipa
  » Toppskarv
  » Tordmule
  » Tornfalk
  » Tornseglare
  » Trana
  » Trastsångare
  » Trefärgad häger
  » Tretåig hackspett
  » Tretåig mås
  » Trådstjärtsvala
  » Trädgårdssångare
  » Trädgårdstrupial
  » Trädgårdsträdkrypare
  » Trädkrypare
  » Trädlärka
  » Trädnäktergal
  » Trädpiplärka
  » Träsksångare
  » Tujastenknäck
  » Tundrasnäppa
  » Tundrasädgås
  » Turkduva
  » Turkosflugsnappare
  » Turturduva
  » Tuvsnäppa
  » Tygeltärna
  » Tärnmås
  » Törnskata
  » Törnsångare
  » Ultramarinflugsnappare
  » Vandringstrast
  » Varfågel
  » Vassångare
  » Vattenpiplärka
  » Vattenrall
  » Verdinpungmes
  » Videsparv
  » Videsångare
  » Vigg
  » Vinterhämpling
  » Violettgrön svala
  » Virginiauv
  » Vit ibis
  » Vit stork
  » Vitbrynad rosenfink
  » Vitbrynad svandopping
  » Vitbukig flyghöna
  » Vitgumpad buskskvätta
  » Vitgumpmunia
  » Vithalsad trast
  » Vithuvad hackspett
  » Vithuvad mås
  » Vithuvad timalia
  » Vithövdad havsörn
  » Vitkindad gås
  » Vitkronad sparv
  » Vitnackad svärta
  » Vitnackad yuhina
  » Vitnäbbad islom
  » Vitstjärtad glada
  » Vitstjärtad nötväcka
  » Vitstreckad fnittertrast
  » Vitstrupig blåflugsnappare
  » Vitstrupig bulbyl
  » Vitstrupig fnittertrast
  » Vitstrupig näktergal
  » Vittrut
  » Vitvingad duva
  » Vitvingad myskand
  » Vitvingad trut
  » Vitvingad tärna
  » Vitögd dykand
  » Vitögd mås
  » Vitögd vireo
  » Västlig kungstyrann
  » Västlig pivi
  » Västlig snårskrika
  » Västsialia
  » Västtrut
  » Wardtrogon
  » Willet
  » Wilsonstrandpipare
  » Årta
  » Ägretthäger
  » Ängshök
  » Ängspiplärka
  » Äppelhuvad parakit
  » Ärtsångare
  » Ökenkorp
  » Ökenlöpare
  » Ökenmyggsnappare
  » Ökenpipare
  » Ökenstenskvätta
  » Ökentofsvaktel
  » Ökentrapp
  » Ökentrumpetare
  » Örnvråk
  » Öronskarv
  » Östlig djungelkråka
  » Östlig gråmes
  » Östlig gyllenmes
  » Östlig kungstyrann
  » Östlig sammetshätta
  » Östlig skrikuv
  » Östlig ängstrupial
  » Östsialia


 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N