Birds.se |   Tättingar A till Ö
Birds.se    
 
    Tättingar A till Ö
  » Abbotts Timalia
  » Alpjärnsparv
  » Alpkaja
  » Alpkråka
  » Amerikansk kråka
  » Amerikansk trädkrypare
  » Amerikansk törnskata
  » Arizonabusksparv
  » Asiatisk bergsökenfink
  » Asiatisk kalanderlärka
  » Bachmansparv
  » Backsvala
  » Balkanflugsnappare
  » Balkanmes
  » Balkansångare
  » Bandvingad smygtimalia
  » Bayavävare
  » Beldings grässparv
  » Bengalisk savannlärka
  » Bergfink
  » Berggransångare
  » Berglärka
  » Bergortolan
  » Bergrödstjärt
  » Bergsbulbyl
  » Bergsialia
  » Björktrast
  » Blå storsvala
  » Blågrå sibia
  » Blåhake
  » Blåhuvad glasögonvireo
  » Blåmes
  » Blåryggad skogssångare
  » Blåskata
  » Blåskrika
  » Blåstrupig blåflugsnappare
  » Blåstrupig rödstjärt
  » Blåtrast
  » Bofink
  » Brandkronad kungsfågel
  » Brewersparv
  » Brun alpfink
  » Brun domherre
  » Brun majna
  » Brun strömstare
  » Brun törnskata
  » Brunhuvad kostare
  » Brunhuvad nötväcka
  » Brunhättad skogssångare
  » Brunhättad topptyrann
  » Brunsidig busksparv
  » Brunskvätta
  » Brunsångare
  » Bruntrast
  » Bugun Liocichla
  » Burmasångare
  » Buskmes
  » Buskskvätta
  » Busksångare
  » Bågnäbbad härmtrast
  » Bändelkorsnäbb
  » Cassinfink
  » Cassinvireo
  » Cettisångare
  » Citronärla
  » Domherre
  » Dubbeltrast
  » Dvärgflugsnappare
  » Dvärglärka
  » Dvärgsparv
  » Eldminivett
  » Eldstjärt
  » Eldstjärtad solfågel
  » Entita
  » Epålettfink
  » Finschstenskvätta
  » Finstrimmig Mestimalia
  » Fjällig munia
  » Flodsångare
  » Floridasnårskrika
  » Fläckig busksparv
  » Fläcktrasttimalia
  » Forsärla
  » Fältpiplärka
  » Fältsångare
  » Glasögonbambusångare
  » Glasögonsångare
  » Goulds solfågel
  » Gransångare
  » Grå buskskvätta
  » Grå drongo
  » Grå flugsnappare
  » Grå kattfågel
  » Grå nötkråka
  » Grå talgoxe
  » Grå tofsmes
  » Gråbröstad prinia
  » Gråhuvad bambusångare
  » Gråhuvad domherre
  » Gråhuvad solflugsnappare
  » Gråhuvad sparv
  » Gråhuvad stare
  » Gråkindad bambusångare
  » Gråkronad sabeltimalia
  » Gråkråka
  » Gråsidig fnittertrast
  » Gråsiska
  » Gråsparv
  » Gråstrupig minivett
  » Gråstrupig topptyrann
  » Gråtrast
  » Gräshoppsparv
  » Gräshoppssångare
  » Grässångare
  » Grön broktimalia
  » Grönfink
  » Grönryggad skogssångare
  » Grönsiska
  » Grönstjärtad busksparv
  » Grönstjärtad solfågel
  » Grönsångare
  » Gul skogssångare
  » Gul solfjäderstjärt
  » Gulbrynad grässparv
  » Gulbukad prinia
  » Gulbukad sångare
  » Guldfulvetta
  » Guldtrast
  » Gulgrå sparv
  » Gulhämpling
  » Gulnackad yuhina
  » Gulsparv
  » Gulstrupig skogssångare
  » Gulstrupig stensparv
  » Gulärla
  » Gyllenbusktimalia
  » Gyllenskogssångare
  » Gärdsmyg
  » Halsbandsflugsnappare
  » Hedpiplärka
  » Himalayabandvinge
  » Himalayablåstjärt
  » Husfink
  » Husgärdsmyg
  » Huskråka
  » Hussvala
  » Häcksparv
  » Hämpling
  » Härmsångare
  » Höksångare
  » Iberisk varfågel / Ökenvarfågel
  » Indiansidensvans
  » Indigofink
  » Indisk Blåfågel
  » Indisk skriktrast
  » Indisk trädskata
  » Iora
  » Irakskriktrast
  » Isabellastenskvätta
  » Isabellatörnskata
  » Järnsparv
  » Kaja
  » Kaktusgärdsmyg
  » Kalanderlärka
  » Kalifornisk busksparv
  » Kanariebuskskvätta
  » Kanariepiplärka
  » Kanelsparv
  » Kapuschongskogssångare
  » Karolinagärdsmyg
  » Kastanjenötväcka
  » Kentuckyskogssångare
  » Kilnäbbssmygtimalia
  » Klippnötväcka
  » Klippsparv
  » Klippsvala
  » Koltrast
  » Kornsparv
  » Korp
  » Korttålärka
  » Krüpers nötväcka
  » Kubansk topptyrann
  » Kungsfågel
  » Kungsfågelsångare
  » Kurdstenskvätta
  » Kustsvala
  » Kutia
  » Kärrsångare
  » Ladusvala
  » Lagerlärka
  » Lappmes
  » Lappsparv
  » Lavskrika
  » Ljus blåflugsnappare
  » Ludlows fulvetta
  » Lyrdrongo
  » Långstjärtad brednäbb
  » Långstjärtad minivett
  » Lövsångare
  » Magnoliaskogssångare
  » Malörtshärmtrast
  » Masktörnskata
  » Medelhavsstenskvätta
  » Messångare
  » Mexikobåtstjärt
  » Mindre båtstjärt
  » Mindre flugsnappare
  » Mindre korsnäbb
  » Mindre kronsångare
  » Mojavehärmtrast
  » Mongolpiplärka
  » Murkrypare
  » Mustaschvireo
  » Mörkögd junco
  » Nordlig gulhake
  » Nordlig härmtrast
  » Nordlig kamvingesvala
  » Nordsångare
  » Nunneflugsnappare
  » Nunnestenskvätta
  » Nålstjärtsamadin
  » Näktergal
  » Nötkråka
  » Nötskrika
  » Nötväcka
  » Orangestjärnig flugsnappare
  » Orientblomsterpickare
  » Orientgylling
  » Ortolansparv
  » Papyrussångare
  » Pilfink
  » Polyglottsångare
  » Praktnötväcka
  » Prärieskogssångare
  » Prärietrupial
  » Pungmes
  » Påvefink
  » Pärlfnittertrast
  » Rhododendronsångare
  » Ringtrast
  » Rosenfink
  » Rosenpiplärka
  » Rosenstare
  » Rostbrynad järnsparv
  » Rostgumpad törnskata
  » Rostgylling
  » Rostmes
  » Rostnackad sabeltimalia
  » Rostnackad yuhina
  » Rostsparv
  » Rubintyrann
  » Råka
  » Röd kardinal
  » Rödbrun fibi
  » Rödbrun härmtrast
  » Rödgumpad bulbyl
  » Rödhake
  » Rödhuvad papegojnäbb
  » Rödhuvad törnskata
  » Rödkindad bambusångare
  » Rödkronad bambusångare
  » Rödkronad piplärksångare
  » Rödnäbbad sabeltimalia
  » Rödpannad bandvinge
  » Rödryggad sibia
  » Rödstjärt
  » Rödstrupig piplärka
  » Rödvingetrast
  » Rödvingetrupial
  » Rörsångare
  » Sammetshätta
  » Shamatrast
  » Sherpames
  » Sibirisk piplärka
  » Sidensvans
  » Skata
  » Skatnäktergal
  » Skräddarfågel
  » Skäggmes
  » Skäggyuhina
  » Skärpiplärka
  » Småsiska
  » Snöfink
  » Snösiska
  » Snösparv
  » Sommargylling
  » Sommartangara
  » Sotflugsnappare
  » Spansk sparv
  » Stare
  » Steglits
  » Stellerskrika
  » Stenknäck
  » Stenskvätta
  » Stensparv
  » Stensvala
  » Stentrast
  » Stjärtmes
  » Strimgräsfågel
  » Strimmig bulbyl
  » Strömrödstjärt
  » Strömstare
  » Stäppsångare
  » Större båtstjärt
  » Större korsnäbb
  » Större piplärka
  » Större skogstörnskata
  » Större topptyrann
  » Större vimpeldrongo
  » Sultanmes
  » Svart bulbyl
  » Svart fibi
  » Svart rödstjärt
  » Svart silkesflugsnappare
  » Svartbrynad myggsnappare
  » Svartbrynad papegojnäbb
  » Svarthakad buskskvätta
  » Svarthakad sångare
  » Svarthalsad trast
  » Svarthuvad gylling
  » Svarthuvad kardinal
  » Svarthuvad sparv
  » Svarthätta
  » Svartkindad cettia
  » Svartkronad järnsparv
  » Svartkråka
  » Svartmaskad trädskata
  » Svartmes
  » Svartryggad klyvstjärt
  » Svartryggig rödstjärt
  » Svartstare
  » Svartstrupig järnsparv
  » Svartstrupig papegojnäbb
  » Svartstrupig prinia
  » Svartvit flugsnappare
  » Svartvit skogssångare
  » Svartvit stare
  » Sydlig piplärksångare
  » Sydnäktergal
  » Sånglärka
  » Sångsparv
  » Sädesärla
  » Sävsparv
  » Sävsångare
  » Tajgablåstjärt
  » Tajgaflugsnappare
  » Tajgasångare
  » Talgoxe
  » Tallbit
  » Tallskogssångare
  » Talltita
  » Taltrast
  » Tamarisksparv
  » Tofslärka
  » Tofsmajna
  » Tofsmes
  » Trastsångare
  » Trådstjärtsvala
  » Trädgårdssångare
  » Trädgårdstrupial
  » Trädgårdsträdkrypare
  » Trädkrypare
  » Trädlärka
  » Trädnäktergal
  » Trädpiplärka
  » Träsksångare
  » Tujastenknäck
  » Turkosflugsnappare
  » Törnskata
  » Törnsångare
  » Ultramarinflugsnappare
  » Vandringstrast
  » Varfågel
  » Vassångare
  » Vattenpiplärka
  » Verdinpungmes
  » Videsparv
  » Videsångare
  » Vinterhämpling
  » Violettgrön svala
  » Vitbrynad rosenfink
  » Vitgumpad buskskvätta
  » Vitgumpmunia
  » Vithalsad trast
  » Vithuvad timalia
  » Vitkronad sparv
  » Vitnackad yuhina
  » Vitstjärtad nötväcka
  » Vitstreckad fnittertrast
  » Vitstrupig blåflugsnappare
  » Vitstrupig bulbyl
  » Vitstrupig fnittertrast
  » Vitstrupig näktergal
  » Vitögd vireo
  » Västlig kungstyrann
  » Västlig pivi
  » Västlig snårskrika
  » Västsialia
  » Ängspiplärka
  » Ärtsångare
  » Ökenkorp
  » Ökenmyggsnappare
  » Ökenstenskvätta
  » Ökentrumpetare
  » Östlig djungelkråka
  » Östlig gråmes
  » Östlig gyllenmes
  » Östlig kungstyrann
  » Östlig sammetshätta
  » Östlig ängstrupial
  » Östsialia


 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N