Birds.se    
 
Hökartade rovfåglar
» Afrikansk klätterhök
» Afrikansk tofsörn
» Amerikansk kärrhök
» Australisk kärrhök
» Balkanhök
» Bandhavsörn
» Bandstjärtad vråk
» Bandvingad vråk
» Berghökörn
» Bivråk
» Blå kärrhök
» Brahminglada
» Brokhök (Broksparvhök)
» Brokig kärrhök
» Brun glada
» Brun kärrhök
» Brun ormörn
» Coopers hök
» Duvhök
» Dvärgörn
» Fjällvråk
» Grå duvhök
» Gråfotad baza
» Grågam
» Gråhuvad fiskörn
» Gräshoppsvråk
» Gulnäbbad glada
» Gycklarörn
» Gåsgam
» Havsörn
» Himalayavråk
» Hökörn
» Kappgam
» Kejsarörn
» Kronörn
» Kungsörn
» Kustormörn
» Lammgam
» Långstjärtad bivråk
» Mindre skrikörn
» Orienthjälmörn
» Ormvråk
» Ormörn
» Palmgam
» Prärievråk
» Röd glada
» Rödbröstad hök
» Rödbukig örn
» Rödhuvad gam
» Rödnackad vråk
» Rödstjärtad vråk
» Savannörn
» Shikra
» Skrikhavsörn
» Smutsgam
» Snäckglada
» Snögam
» Spansk kejsarörn
» Sparvhök
» Stridsörn
» Stäpphök
» Stäppörn
» Större skrikörn
» Svalstjärtsglada
» Svart duvhök
» Svart kärrhök
» Svartbröstad ormörn
» Svartvingad glada
» Svartvit kärrhök
» Svartörn
» Tvärstjärtad glada
» Variabel hökörn
» Visselglada
» Vitbukig havsörn
» Vithuvad gam
» Vithövdad havsörn
» Vitryggig gam
» Vitstjärtad glada
» Wahlbergs örn
» Ängshök
» Ödlehök (Ödlevråk)
» Örnvråk
» Örongam


Långstjärtad bivråk ( Henicopernis longicauda )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2024-07-09

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N