Birds.se    
 
Duvor
» Afrikansk grönduva
» Angolaturturduva (Sorgduva)
» Asiatisk smaragdduva
» Australisk kejsarduva
» Bandstjärtad gökduva
» Bergfruktduva
» Bergkejsarduva
» Billabongduva
» Blåbröstad zebraduva
» Blåfläckduva
» Ceylonduva
» Ceylongrönduva
» Diademfruktduva
» Dvärgfruktduva
» Fläckig klippduva (Guineaduva)
» Geelvinkfruktduva
» Geelvinkkejsarduva
» Grön kejsarduva
» Gulbukig grönduva
» Klippduva
» Långstjärtsduva
» Nordlig markduva
» Nyazeelandduva
» Olivduva
» Orangebröstad grönduva
» Orangebukig fruktduva
» Palmduva
» Pinonkejsarduva
» Pärlhalsduva
» Ringduva
» Rosafläckig fruktduva
» Röd gökduva
» Rödstrupig fruktduva
» Rödögd duva
» Skogsduva
» Skrattduva
» Smalnäbbad gökduva
» Smaragdfläckduva
» Snöduva
» Spetsstjärtad duva
» Större turturduva
» Sundaduva
» Svartnäbbad gökduva
» Svartvit kejsarduva
» Tamburinfläckduva
» Tofsduva
» Turkduva
» Turturduva
» Vanlig spegelduva
» Victoriakronduva
» Vinduva
» Vithuvad duva
» Vitvingad duva
» Wompoofruktduva
» Wongaduva
» Östlig praktfruktduva
» Östlig purpurkronad fruktduva


 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2024-05-19

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N