Birds.se    
 
Nyheter
» Vithuvad häger
» Välkomstsvala
» Gråryggig glasögonfågel
» Helig kungsfiskare
» Platser
» Tvåbandad strandpipare
» Wekarall
» Nyzeeländsk pälssäl
» Klättersmyg
» Naturdetaljer
» Nyazeelandstrandskata
» Australisk skarv
» Tui
» Kelptrut
» Landskap
» Paradisgravand
» Silvermås
» Svart styltlöpare
» Sydöstrandskata
» Fläckskarv
» Vitpannad tärna
» Grå sångsmyg
» Diverse
» Kea
» Hav & kust
» Snö & vinter
» Messydhake
» Sydösydhake
» Maoritärna
» Svartnäbbad mås
» Korallhäger
» Hectors delfin
» Gråkindad albatross
» Södra Atlantvitsiding eller Mörk delfin
» Kelp
» Nordlig kungsalbatross
» Salvinalbatross
» Sydlig kungsalbatross
» Vandringsalbatross
» Nordlig jättestormfågel
» Vithakad petrell
» Gråryggig lira
» Huttonlira
» Större sotpetrell
» Brokpetrell
» Flöjtkråka
» Fiskar
» Solen & Månen
» Nyazeelandlira
» Praktrosella
» Blåand
» Sydötakahe
» Brun vaktel
» New Zealand glowworm
» Kaka
» Nyazeelandgräsfågel
» Rödpannad parakit
» Australisk purpurhöna
» Brunkricka
» Nordösydhake
» Nyazeelandduva
» Brun majna
» Dvärgpingvin
» Vithuvad mohua
» Hihi
» Korimako
» Nordövårtkråka
» Maorimyrten
» Maoripipare
» Skrattduva
» Australisk styltlöpare
» Maorisolfjäderstjärt
» Taltrast
» Större gultofskakadua
» Guldvisslare
» Koala
» Sotskarv
» Svarttofsad snärtfågel
» Östlig gulsydhake
» Eastern Water Dragon
» Regentlövsalsfågel
» Satänglövsalsfågel
» Skrattkokaburra
» Australisk gråfågel
» Australisk ormhalsfågel
» Svartvit kurrawong
» Glasögonmonark
» Grå duvhök
» Gulstrupig busksmyg
» Långnäbbad busksmyg
» Australisk marksmyg
» Wongaduva
» Gulörad honungsfågel
» Albertlyrfågel
» Australisk kungspapegoja
» Rödvingad papegoja
» Arielsvala
» Torreskråka
» Brolgatrana
» Svart svan
» Brunbröstad munia
» Australisk piplärka
» Gul honungsskvätta
» Regnbågslorikit
» Rödryggig blåsmyg
» Blåkindad honungsfågel
» Black Flying fox
» Plymvisseland
» Brun myzomela
» Ärlesolfjäderstjärt
» Kamjaçana
» Agile wallaby
» Grön dvärgand
» Vandringsvisseland
» Brunryggig honungsfågel
» Macleayhonungsfågel
» Mistelblomsterpickare
» Rostbandad rall
» Blodastrild
» Brun honungsfågel
» Victorias sköldparadisfågel
» Dubbelögd fikonpapegoja
» Vithuvad duva
» Vitnackad honungsfågel
» Näbbdjur
» Hjälmkasuar
» Manand
» Metallstare
» Mindre törntrast
» Rödbrynad astrild
» Australisk fikonfågel
» Bandad gråfågel
» Blekgul sydhake
» Röd gökduva
» Stylttjockfot
» Australisk buskhöna
» Deltakrokodil
» Vitläppad trädgroda
» Jättegök
» Rostnatthäger
» Sarustrana
» Australisk koel
» Stornäbbad häger
» Australisk rörsångare
» Svartvit skarv
» Vitbröstad svalstare
» Vithuvad gravand
» Glansmonark
» Mangrovehäger
» Papuagrodmun
» Rödstjärtad sotkakadua
» Azurkungsfiskare
» Vanlig buskgök
» Vitbukig gråfågel
» Fjällig munia
» Wompoofruktduva
» Gråfotad baza
» Peppermint Stick Insect
» Olivryggig solfågel
» Orientspov
» Svartmaskad monark
» Glitterdrongo
» Indopacifiskt öresvin
» Gulgrön gylling
» Mindre glansgök
» Orangefotad storfothöna
» Skatgås
» Spräcklig honungsfågel
» Billabongduva
» Blåbröstad zebraduva
Kungsfågel ( Regulus regulus )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N