Birds.se    
 
Icke tättingar
» Afrikansk dvärguv
» Afrikansk gapnäbbstork
» Afrikansk grönduva
» Afrikansk härfågel
» Afrikansk ibisstork
» Afrikansk jacana
» Afrikansk klätterhök
» Afrikansk palmseglare
» Afrikansk skedstork
» Afrikansk svartand
» Afrikansk tofsörn
» Afrikansk ullhalsstork
» Aftonfalk
» Alfågel
» Alförrädare
» Alkekung
» Allens kolibri
» Alpseglare
» Amerikansk bläsand
» Amerikansk brunand
» Amerikansk dvärgrördrom
» Amerikansk gråhäger
» Amerikansk ibisstork
» Amerikansk kopparand
» Amerikansk kricka
» Amerikansk kärrhök
» Amerikansk ormhalsfågel
» Amerikansk rördrom
» Amerikansk rörhöna
» Amerikansk saxnäbb
» Amerikansk sjöorre
» Amerikansk skogssnäppa
» Amerikansk skärfläcka
» Amerikansk småspov
» Amerikansk småtärna
» Amerikansk sothöna
» Amerikansk spillkråka
» Amerikansk strandskata
» Amerikansk styltlöpare
» Amerikansk sultanhöna
» Amurfalk
» Angolaturturduva (Sorgduva)
» Annas kolibri
» Armenisk trut
» Asiatisk gapnäbbstork
» Asiatisk glansgök
» Asiatisk koel
» Asiatisk smaragdduva
» Asiatisk ullhalsstork
» Australisk buskhöna
» Australisk dykand
» Australisk fiskgjuse
» Australisk gravand
» Australisk kejsarduva
» Australisk koel
» Australisk kungspapegoja
» Australisk kärrhök
» Australisk ormhalsfågel
» Australisk pelikan
» Australisk purpurhöna
» Australisk sandtärna
» Australisk skarv
» Australisk skärfläcka
» Australisk styltlöpare
» Australisk sula
» Aztektärna
» Azurkungsfiskare
» Balkanhök
» Bandhavsörn
» Bandstjärtad gökduva
» Bandstjärtad vråk
» Bandvingad vråk
» Bergand
» Bergfruktduva
» Berghökörn
» Berghöna
» Bergkejsarduva
» Berguggleskärra
» Berguv
» Beringtejst
» Biakdvärguv
» Biaklorikit
» Biakparadiskungsfiskare
» Billabongduva
» Bivråk
» Biätare
» Blek dvärguv
» Blek tornseglare
» Blodfasan
» Blå kärrhök
» Blåand
» Blåbröstad kungsfiskare
» Blåbröstad zebraduva
» Blåfläckduva
» Blåhuvad sporrgök
» Blåhäger
» Blåkindad rosella
» Blåkråka
» Blåryggig kungsfiskare
» Blåskäggig biätare
» Blåstjärtad biätare
» Blåstrupig barbett
» Blåstrupig blåkråka
» Blåstrupig hängpapegoja
» Blåstrupig skarv
» Blåvingad årta
» Bläsand
» Bläsgås
» Borstbarbett
» Borstpapegoja
» Brahminglada
» Brednäbbad simsnäppa
» Bredstjärtad labb
» Brokhök (Broksparvhök)
» Brokig kärrhök
» Brokpetrell
» Brolgatrana
» Bronsibis
» Brun fiskuv
» Brun glada
» Brun kärrhök
» Brun noddy
» Brun ormörn
» Brun pelikan
» Brun sula
» Brun vaktel
» Brunand
» Brunfalk
» Brunhuvad barbett
» Brunhuvad kungsfiskare
» Brunhuvad mås
» Brunkindad näshornsfågel
» Brunkricka
» Brunlori
» Brunryggig hackspett
» Brunsidig pipare
» Brunörad hackspett
» Brushane
» Burchells sporrgök
» Ceylondjungelhöna
» Ceylonduva
» Ceylondvärguv
» Ceylongrodmun
» Ceylongrönduva
» Ceylonhängpapegoja
» Ceylonnäshornsfågel
» Ceylonsparvuggla
» Ceylonsporrgök
» Ceylonsporrhöna
» Coopers hök
» Costas kolibri
» Dalripa
» Dammsnäppa
» Diademfruktduva
» Didrikglansgök (Didrikgök)
» Drillsnäppa
» Dubbelbeckasin
» Dubbeltandad barbett
» Dubbelögd fikonpapegoja
» Dunspett
» Duvhök
» Dvärgbeckasin
» Dvärgbiätare
» Dvärgfruktduva
» Dvärgmås
» Dvärgnäshornsfågel (Svart dvärgtoko)
» Dvärgpingvin
» Dvärgrördrom
» Dvärgskarv
» Dvärgsnäppa
» Dvärgsnögås
» Dvärgspov
» Dvärgtoko (rödnäbbad)
» Dvärgörn
» Dysterspett
» Ejder
» Eldbuksspett
» Eldtofsbarbett
» Eleonorafalk
» Emu
» Enfärgad salangan
» Enkelbeckasin
» Eremitibis
» Fasan
» Fasanjaçana
» Fiskgjuse
» Fiskmås
» Fisktärna
» Fjällabb
» Fjällgås
» Fjällpipare
» Fjällripa
» Fjälluggla
» Fjällvråk
» Flikstrandpipare
» Flodstrandpipare
» Flodvipa
» Fläckand
» Fläckblåkråka
» Fläckdrillsnäppa
» Fläckdvärgspett
» Fläckgluttsnäppa
» Fläckhonungsvisare
» Fläckig dvärgbarbett
» Fläckig klippduva (Guineaduva)
» Fläcknäbbad pelikan
» Fläckskarv
» Fläcktjockfot
» Fläckuv
» Flöjtstrandpipare
» Fyrbandad flyghöna
» Geelvinkfruktduva
» Geelvinkkejsarduva
» Glanssalangan
» Gluttsnäppa
» Goliathäger
» Gravand
» Grå duvhök
» Grå krontrana
» Grå tofsturako
» Gråfiskare
» Gråfotad baza
» Grågam
» Grågås
» Gråhakedopping
» Gråhuvad dopping
» Gråhuvad fiskörn
» Gråhuvad mås
» Gråhuvad purpurhöna
» Gråhuvad vipa
» Gråhäger
» Gråjako (Grå jako)
» Gråkindad albatross
» Gråkricka
» Grålira
» Gråryggig lira
» Gråspett
» Gråtoko
» Gråtrut
» Gräsand
» Gräshoppsvråk
» Grön dvärgand
» Grön kejsarduva
» Grön skratthärfågel
» Grönbena
» Grönglansgök (Klaasglansgök)
» Gröngöling
» Grönryggig häger
» Guineaturako
» Gulbröstad savspett
» Gulbukig askspett
» Gulbukig grönduva
» Guldspett
» Guldstjärtad hackspett
» Gulflikvipa
» Gulfläckig barbett
» Gulgumpad dvärgbarbett
» Gulkindad kricka
» Gulkronad natthäger
» Gulnackad gröngöling
» Gulnäbbad and
» Gulnäbbad blåkråka
» Gulnäbbad glada
» Gulnäbbad lira
» Gulnäbbad skedstork
» Gulpannad barbett
» Gulstrupig hängpapegoja
» Gycklarörn
» Gåsgam
» Gök
» Göksparvuggla
» Göktyta
» Hadadaibis
» Halsbandskungsfiskare
» Halsbandsparakit
» Havssula
» Havstrut
» Havsörn
» Helig ibis
» Helig kungsfiskare
» Herdepipare (Kittlitzstrandpipare)
» Himalayamonal
» Himalayavråk
» Hjälmkasuar
» Hjälmpärlhöna
» Hornpelikan
» Hornuggla
» Huttonlira
» Hårspett
» Härfågel
» Hökuggla
» Hökörn
» Hönsgås
» Ibisnäbb
» Iltärna
» Indisk blåkråka
» Indisk dvärguv
» Indisk flodtärna
» Indisk fläcknäbband
» Indisk ibisstork
» Indisk ormhalsfågel
» Indisk skarv
» Indisk sparvuggla
» Indisk tjockfot
» Indonesisk buskgök
» Islandsknipa
» Ismås
» Jaktfalk
» Japansk beckasin
» Javadvärguv
» Javakungsfiskare
» Javasalangan
» Javasporrgök
» Javastrandpipare
» Javasånghöna
» Javatrogon
» Jorduggla
» Julöfregattfågel
» Jungfrutrana
» Järpe
» Jättegök
» Jättekungsfiskare
» Kaka
» Kakaokungsfiskare
» Kaktusspett
» Kalifornisk tofsvaktel
» Kalijfasan
» Kalkon
» Kalkongam
» Kamjaçana
» Kamskrake
» Kamsothöna
» Kanadagås
» Kanadatrut
» Kapfrankolin
» Kapmås
» Kappapegoja
» Kappgam
» Kapskarv
» Kapskedand
» Kapstrandskata
» Kapsula
» Kardinalspett
» Karolinaspett
» Karolinasumphöna
» Kaspisk pipare
» Kaspisk trut
» Kattuggla
» Kea
» Kejsarörn
» Kelptrut
» Kentsk tärna
» Kinesisk dvärgrördrom
» Klippduva
» Klykstjärtad stormsvala
» Knipa
» Knöland
» Knölsvan
» Kohäger
» Kolymasnäppa
» Kopparand
» Kopparslagarbarbett
» Korallhäger
» Korallnäbbad markgök
» Koritrapp
» Kornknarr
» Korpgam
» Korprall
» Krabbkungsfiskare
» Kragtrapp
» Kricka
» Krokodilväktare
» Kronörn
» Krushuvad pelikan
» Kungsfiskare
» Kungsskedstork
» Kungstärna
» Kungsörn
» Kustlabb
» Kustormörn
» Kustpipare
» Kustsnäppa
» Kärrsnäppa
» Kärrtärna
» Lammgam
» Lappuggla
» Lila turako
» Lilabröstad blåkråka
» Livingstoneturko
» Ljungpipare
» Ljus svandopping
» Ljushuvad valfågel
» Lunnefågel
» Långnäbbad kakadua
» Långnäbbad mås
» Långnäbbad spov
» Långstjärtad bivråk
» Långstjärtad nattskärra
» Långstjärtad skarv
» Långstjärtsduva
» Långtåsnäppa
» Lärkfalk
» Malabarsalangan
» Malakitkungsfiskare
» Manand
» Mandarinand
» Mangrovehäger
» Maoridopping
» Maoripipare
» Maoritärna
» Maraboustork
» Marmorand
» Marmorgrodmun
» Maskibis
» Maskvipa
» Medelhavstrut
» Mellanhäger
» Mindre adjutantstork
» Mindre bergand
» Mindre flamingo
» Mindre fregattfågel
» Mindre glansgök
» Mindre gulbena
» Mindre hackspett
» Mindre lira
» Mindre skrikörn
» Mindre strandpipare
» Mindre sultanhöna
» Mindre svartsporrgök
» Mindre sångsvan
» Mindre trädseglare
» Mindre vadarsvala
» Minervauggla
» Mongolpipare
» Morkulla
» Mosnäppa
» Mossbosalangan
» Munkparakit
» Mustaschbiätare
» Myrsnäppa
» Myrspov
» Mysklorikit
» Mörk rörhöna
» Nakenögd kakadua
» Narinatrogon
» Natalfrankolin
» Natthäger
» Nattskärra
» Nepaluv
» Nilgås
» Nkulengurall
» Nordlig gråuggla
» Nordlig hornkorp
» Nordlig jättestormfågel
» Nordlig kungsalbatross
» Nordlig markduva
» Nordlig rödnäbbstoko
» Nordlig tofskarakara
» Nyazeelandduva
» Nyazeelanddykand
» Nyazeelandlira
» Nyazeelandstrandskata
» Olivduva
» Orangebröstad grönduva
» Orangebukig fruktduva
» Orangefotad storfothöna
» Orangepannad parakit
» Orientbiätare (Grön dvärgbiätare)
» Orienthjälmörn
» Orientibis
» Orientkohäger
» Orientnäshornsfågel
» Orientpipare
» Orientspov
» Orientvadarsvala
» Orientvisseland
» Ormvråk
» Ormörn
» Orre
» Palmduva
» Palmgam
» Palmkakadua
» Papuagrodmun
» Papuanäshornsfågel
» Paradisgravand
» Paradistrana
» Pelagskarv
» Pilgrimsfalk
» Pinonkejsarduva
» Plymvisseland
» Praktejder
» Praktfregattfågel
» Praktrosella
» Prutgås
» Prärielöpare
» Präriespov
» Prärietrana
» Prärietrut
» Prärieuggla
» Prärievråk
» Purpurhäger
» Purpurhöna
» Pygmékungsfiskare
» Påfågel
» Pärlhalsduva
» Pärlsparvuggla
» Pärluggla
» Rafflesmalkoha
» Rajanäshornsfågel
» Rallhäger
» Ralltrana
» Rapphöna
» Regnbågsbiätare
» Regnbågslorikit
» Ridgwayrall
» Ringand
» Ringduva
» Ringnäbbad mås
» Rosafläckig fruktduva
» Rosaryggig pelikan
» Rosenbiätare
» Rosenkakadua
» Rosenmås
» Rosenskedstork
» Roskarl
» Rostand
» Rostbandad rall
» Rostbukig spett
» Rosthalsad näshornsfågel
» Rosthuvad biätare
» Rosthäger
» Rostnatthäger
» Rubinkolibri
» Röd djungelhöna
» Röd glada
» Röd gökduva
» Rödbena
» Rödbröstad barbett
» Rödbröstad gök
» Rödbröstad hackspett
» Rödbröstad hök
» Rödbukig örn
» Rödfalk
» Rödflikvipa
» Rödfläckig barbett (Vieillotbarbett)
» Rödfotad sula
» Rödgumpad dvärgbarbett
» Rödhalsad gås
» Rödhalsad snäppa
» Rödhuvad dykand
» Rödhuvad gam
» Rödhuvad hackspett
» Rödhöna
» Rödkindad papegoja
» Rödnackad vråk
» Rödnäbbad blåkråka
» Rödnäbbad trut
» Rödpannad parakit
» Rödspov
» Rödstjärtad sotkakadua
» Rödstjärtad vråk
» Rödstrupig biätare
» Rödstrupig fruktduva
» Rödvingad papegoja
» Rödvingad vadarsvala
» Rödögd duva
» Rördrom
» Rörhöna
» Sadelnäbbstork
» Sahelbiätare
» Saheluv (Grå fläckuv)
» Salskrake
» Salvinalbatross
» Samlarspett
» Sandlöpare
» Sandtärna
» Sarustrana
» Savannblåkråka
» Savannkungsfiskare
» Savannstrandpipare
» Savannörn
» Scopolis lira
» Sekreterarfågel
» Senegalpapegoja
» Senegaltjockfot
» Sherpahöna
» Shikra
» Sibirisk gråsnäppa
» Sibirisk knölsvärta
» Sibirisk tundrapipare
» Silkeshäger
» Sillgrissla
» Silltrut
» Silvermås
» Silvertärna
» Sjöorre
» Skallig ibis
» Skatgås
» Skedand
» Skedstork
» Skogsduva
» Skogssnäppa
» Skrattduva
» Skrattkokaburra
» Skrattmås
» Skrikhavsörn
» Skriknäshornsfågel
» Skrikstrandpipare
» Skräntärna
» Skuggstork
» Skårnäbbad näshornsfågel
» Skäggdopping
» Skäggtärna
» Skärfläcka
» Skärsnäppa
» Slagfalk
» Slaguggla
» Smalnäbbad gökduva
» Smalnäbbad simsnäppa
» Smaragdfläckduva
» Smaragdglansgök
» Smaragdparakit
» Smedvipa
» Smutsgam
» Smyrnakungsfiskare
» Smådopping
» Småfläckig sumphöna
» Smågök
» Smålom
» Småskarv
» Småskrake
» Småsnäppa
» Småspov
» Småtrapp
» Småtärna
» Småuv (Guineauv)
» Snatterand
» Snednäbb
» Snäckglada
» Snöduva
» Snögam
» Snöhäger
» Sorgbuskgök
» Sothöna
» Sotmås
» Sotskarv
» Sottärna
» Sotvingad mås
» Spansk kejsarörn
» Sparvfalk
» Sparvhök
» Sparvuggla
» Spetsbergsgrissla
» Spetsbergsgås
» Spetsstjärtad duva
» Spetsstjärtad petrell
» Spetsstjärtad snäppa
» Spillkråka
» Sporrgås
» Sporrvipa
» Spovsnäppa
» Stenfalk
» Stillahavssvartand
» Stjärtand
» Storknäbbskungsfiskare
» Storlabb
» Storlom
» Stormfågel
» Stormsvala
» Stornäbbad häger
» Storskarv
» Storskrake
» Storspov
» Stortrapp
» Strandskata
» Strandtjockfot
» Streckig barbett
» Stridsörn
» Strimmig skatgök
» Stripgås
» Struts
» Strömand
» Stubbstjärtseglare
» Styltlöpare
» Stylttjockfot
» Stålgrå turako (Purpurtofsad turako)
» Stäpphök
» Stäppvipa
» Stäppörn
» Större adjutantstork
» Större barbett
» Större beckasinsnäppa
» Större falknattskärra
» Större flamingo
» Större fregattfågel
» Större gulbena
» Större gultofskakadua
» Större hackspett
» Större hökgök
» Större malkoha
» Större näshornsfågel
» Större skrikörn
» Större sotpetrell
» Större sporrgök
» Större strandpipare
» Större turturduva
» Större umbraspett
» Sumpvipa
» Sundaduva
» Sundakricka
» Svalstjärtsglada
» Svart biätare
» Svart duvhök
» Svart frankolin
» Svart kärrhök
» Svart sabelnäbb
» Svart stork
» Svart styltlöpare
» Svart svan
» Svartand
» Svartbent strandpipare
» Svartbröstad ormörn
» Svartbukig flyghöna
» Svartbukig trapp
» Svartbukig visseland
» Svartgumpad flamspett
» Svartgök
» Svarthakedopping
» Svarthalsad dopping
» Svarthalsad stork
» Svarthuvad häger
» Svarthuvad kungsfiskare
» Svarthuvad mås
» Svarthäger
» Svarthättad lori
» Svartkaskad näshornsfågel
» Svartkragad barbett
» Svartmaskad skarv
» Svartnackad tärna
» Svartnäbbad gökduva
» Svartnäbbad islom
» Svartnäbbad mås
» Svartpannad pipare
» Svartryggig häger
» Svartsnäppa
» Svartstjärtad sumphöna
» Svartstrupig honungsvisare
» Svarttärna
» Svartvingad glada
» Svartvingad lori
» Svartvingad vadarsvala
» Svartvit kejsarduva
» Svartvit kärrhök
» Svartvit skarv
» Svartörn
» Svärta
» Swainsonfrankolin
» Sydafrikansk pingvin
» Sydlig gulnäbbstoko
» Sydlig hornkorp
» Sydlig kungsalbatross
» Sydlig rödnäbbstoko
» Sydlig tofstrapp
» Sydöstrandskata
» Sydötakahe
» Sångparakit
» Sångsvan
» Tajgasädgås
» Tallspett
» Tamburinfläckduva
» Tereksnäppa
» Tjockfot
» Tjocknäbbad dopping
» Tjäder
» Tobisgrissla
» Tofsduva
» Tofsfrankolin
» Tofspärlhöna
» Tofsträdseglare
» Tofstärna
» Tofsvipa
» Toppskarv
» Tordmule
» Tornfalk
» Tornseglare
» Tornuggla
» Torotorokungsfiskare
» Trana
» Trebandad pipare
» Trefärgad häger
» Tretåig hackspett
» Tretåig mås
» Trumpetarnäshornsfågel
» Tundrasnäppa
» Tundrasädgås
» Tupprall
» Turkduva
» Turturduva
» Tuvsnäppa
» Tvåbandad strandpipare
» Tvärstjärtad glada
» Tygeltärna
» Tärnmås
» Vandringsalbatross
» Vandringsvisseland
» Vanlig buskgök
» Vanlig spegelduva
» Variabel hökörn
» Vattenhöna
» Vattenrall
» Vattentjockfot
» Victoriakronduva
» Vigg
» Vinduva
» Virginiauv
» Visselglada
» Vit ibis
» Vit stork
» Vitbukig flyghöna
» Vitbukig havsörn
» Vitbukig kungsfiskare
» Vitbukseglare
» Vitfläckig dunrall
» Vitgumpad skarv
» Vitgumpseglare (Kafferseglare)
» Vithakad petrell
» Vithalsad häger
» Vithuvad duva
» Vithuvad gam
» Vithuvad gravand
» Vithuvad hackspett
» Vithuvad häger
» Vithuvad mås
» Vithuvad visseland
» Vithövdad havsörn
» Vitkindad gås
» Vitkindad musfågel
» Vitnackad svärta
» Vitnäbbad islom
» Vitnäbbad kokaburra
» Vitpannad strandpipare
» Vitpannad tärna
» Vitryggig gam
» Vitryggig hackspett
» Vitstjärtad glada
» Vitstrupig biätare
» Vittrut
» Vitvingad and
» Vitvingad duva
» Vitvingad trut
» Vitvingad tärna
» Vitögd dykand
» Vitögd mås
» Vitörad barbett
» Vogelkopuggleskärra
» Vårtskarv
» Vårtvipa
» Västafrikansk toko
» Västtrut
» Wahlbergs örn
» Wardtrogon
» Wekarall
» Willet
» Wilsonstrandpipare
» Wompoofruktduva
» Wongaduva
» Zebraand
» Årta
» Ädelpapegoja
» Ägretthäger
» Ängshök
» Äppelhuvad parakit
» Ödlehök (Ödlevråk)
» Ökenlöpare
» Ökenpipare
» Ökentofsvaktel
» Ökentrapp
» Örnvråk
» Örongam
» Öronskarv
» Östlig blåmaskparakit
» Östlig praktfruktduva
» Östlig purpurkronad fruktduva
» Östlig skrikuv
New!
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2024-07-09

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N